O společnosti

SwissCentrum software, s.r.o. je firma zaměřená na tvorbu a implementaci informačních systémů včetně poskytování souvisejících komplexních služeb. Výsledkem téměř desetiletého úsilí více než třiceti odborníků je flexibilní a variabilní informační systém s podrobně rozpracovaným work-flow, určený pro široký okruh nejrůznějších podniků, firem a organizací. Za dobu existence se podařilo vybudovat stabilní firmu s vlastním know-how, která dokáže profesionálně a efektivně aplikovat informační systém do prakticky jakékoliv organizační jednotky. Hlavní činností je výroba aplikačního software s relativně širokým použitím, jak z pohledu funkčnosti (od univerzálních běžně používaných aplikací, až po vysoce speciální, případně zakázkově zhotovené programy), tak i z pohledu cílové skupiny zákazníků. Součástí naší práce je poskytování komplexních služeb pro naše zákazníky v celém záběru firemní informační soustavy a ostatních přidružených oblastech.

Pracovníci firmy jsou připraveni zákazníkům pomoci při analýze informačních toků v podniku, případně jejich stávajících řešení, navrhnout a doporučit nové technické a programové řešení, zpracovat cenovou nabídku a hlavně provést vlastní implementaci.

Jsme připraveni pro Vaši firmu:

 • analyzovat firemní informační toky, navrhnout řešení IS, zpracovat projekt IS
 • zajistit dostupné standardní i vysoce speciální programy, zpracovat programy formou zakázkového programování
 • aplikovat programové úpravy
 • realizovat dodávky výpočetní a ostatní kancelářské techniky
 • poskytnout technické poradenství v oblasti výpočetní techniky
 • zabezpečit softwarový a hardwarový servis
 • nabídnout komplexní uživatelskou podporu, hotline a servis
 • zajistit podporu při haváriích počítačů a ztrátách dat
 • poskytnout ekonomické a organizační poradenství
 • zpracovat projekt zabezpečení a bezpečnosti firemních dat a dovést ho k realizaci
 • vytvořit projekt zálohování a archivace firemních dat a zabezpečit jeho realizaci
 • zabezpečit komplexní i dílčí zpracování firemních agend a účetnictví

Samozřejmostí je naše trvalá podpora zákazníků – uživatelů, kteří s našimi produkty pracují, včetně metodické pomoci, konzultací a zajištění poradenských služeb vyššího stupně.

Zveme Vás na přátelskou návštěvu do sídla naší společnosti v Prostějově. Budeme potěšeni, pokud se rozhodnete nás kontaktovat.