Služby IS

Základní rámec spolupráce

má tři fáze:

  1. implementace služby/produktu
  2. zaškolení pracovníků
  3. komplexní péče o klienty / podpora pro zákazníky
    • konzultace
    • poradenství
    • technická podpora
    • hotline
    • správa IS
    • správa IT technologií
    • vzdálená pomoc
    • monitoring a dozor systémů
    • zpracování agend
    • zapůjčení a pronájem techniky
    • zajištění procesů

Z nabízených software produktů se specializujeme na HELIOS Orange a DMS (řízenou dokumentaci).

Školení

Společnost SwissCentrum software, s.r.o provede komplexní proškolení Vašich pracovníků, a to ve vlastním školicím středisku nebo přímo ve Vašem sídle. Školení jsou navrhována pro klienta individuálně podle potřeb jeho pracovníků. V rámci komplexní péče zajišťujeme nejen odborná školení pro nasazované systémy, ale i kurzy práce s kancelářskými systémy např. Microsoft Office, Outlook, Exchange a dalšími. Pro své klienty jsme schopni sestavit komplexní systém proškolení pracovníků v práci s informačními technologiemi podle jejich pracovních pozic, a to i formou systému vzdělávání a trvalého kvalifikačního růs­tu.

Komplexní řešení

Výběr hardwaru doporučuje SwissCentrum software, s.r.o. orientovat na značkovou výpočetní techniku a zařízení. Dodávku IS jsme připraveni realizovat komplexně včetně technického vybavení a servisních služeb, a tím garantovat hladkou implementaci a funkčnost dodaného systému. Dodání techniky je významnou částí aplikace IS – technologie. Pokud technika vykazuje známky nestability, je to zásadní problém, který může podstatným způsobem ovlivnit funkčnost informačního systému. I z těchto důvodů usilujeme o servis a správu výpočetní techniky a technologií našich klientů.